צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
סַפסָל - סַפסָל, חַסָּה - חַסָּה, סָגַר - סָגַר, סַפָּר - סַפָּר, סָבָא - סָבָא, מָסַר - מָסַר, נָסַע  - נָסַע, פָּנָס - פָּנָס, אַגָּס - אַגָּס, נָס - נָס, כַּרפַּס - כַּרפַּס, כַּעַס - כַּעַס, נַנָּס - נַנָּס, אָנָנָס - אָנָנָס, דַּרדָּס - דַּרדָּס, פָּרַס - פָּרַס,

משחק קריאה עד האות ס' בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות