צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) מילים שמסתיימות באות ס'  a) כַּעַס b) נַנָּס c) אָנָנָס d) דַּרְדָּס e) פָּנָס f) אַגָּס 2) מילים שמתחילות באות ס'  a) סַפְסָל b) סַבָּא c) סָגַר d) סַפָּר 3) מילים עם האות ס' באמצע מילה  a) מָסַר b) נָסַע c) חַסָּה

משחק קריאה עד האות ס' בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות