צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) מילים עם האות ו' a) נָאוָה  b) חַוָּה  c) קַו d) דַּוַּר e) וַרְדָּה 2) מילים עם האות ס' a) סַבָּא  b) סָבְתָא c) סַפְסָל d) דַּרְדָּס e) סָגַר f) אָנָנָס 3) מילים עם האות ף סופית  a) כָּנָף  b) עָף c) מַדָּף d) עָנָף e) מַגָּף

משחק קריאה עד האות ו' בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות