צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
• ה' עשה לעם ישראל נס גדול נס פך ____ • לזכר זה אנו מדליקים ____בחנוכיה. • ובכך אנו ____את הנס. • לכן, חשוב מאוד שאנשים יראו את הנרות ____ויזכרו בנס. • יש להניח את החנוכיה במקום שאנשים יכולים ____אותה. • או בפתח ה____ • או בחלון הפונה לרשות ה____. • אם ביתו של אדם נמצא בקומה גבוהה הוא מדליק נרות על ____כשכל בני הבית צופים בהדלקה.

השלמת מילים מתאימות. השלם את המילה הנכונה

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות