אָדֹם, סָגֹל , יָרֹק, כָּחֹל, לָבָן, וָרֹד, צָהֹב, כָּתֹם, אָפֹר.

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?