צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) אות צ' a) חָצַב b) צַעַד c) צָף d) צַח e) צָב f) קָפְצָה 2) אות ץ סופית a) צָץ b) קָפַץ c) חָצָץ 3) אות פ' היפה a) יָפָה b) עָפָה c) צָפָה d) חָפַר 4) אות ף סופית a) עָף b) כָּנָף c) דַּף d) כַּף

משחק קריאה עד האות צ' ץ בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות