1) Balonun şişmesini sağlayan hava ........ hâldedir. a) katı b) sıvı c) gaz 2) Suyun katı hâline ......... denir. a) su buharı b) buz c) sıvı 3) Belirli bir şekli olan maddelere ................................................. maddeler denir. a) katı b) sıvı c) gaz 4) Nefes aldığımızda ciğerlerimize dolan hava, maddenin .................. hâlidir. a) katı b) sıvı c) gaz 5) İçine konulduğu kabın şeklini alan maddelere ............. maddeler denir. a) katı b) sıvı c) gaz 6) Lastik, sünger, pamuk gibi .......................... maddeler de katı hâldedir. a) sert b) kırılgan c) yumuşak 7) Tuz, un, kum gibi maddelere küçük ...................... katılar denir. a) taneli b) hacimli c) şekilli 8) Su, süt, .............................maddenin sıvı hâline örnektir. a) kömür b) deodorant c) zeytinyağ 9) Temizlikte deterjanları kullanırken alınması gereken güvenlik tedbiri aşağıdakilerden hangisi olamaz? a) Deterjanları karıştırarak kullanmak b) Eldiven kullanmak c) Deterjanları koklamamak 10) Maddeler hangi özelliklerine göre sınıflandırılmıştır? a) Tatlarına b) Renklerine c) Hâllerine 11) "Serttir, esnek değildir, masadan yere düşerse kırılmaz." Bu özelliklere sahip madde aşağıdakilerden hangisidir? a) Cam bardak b) Paket lastiği c) Demir kaşık 12) Bu özelliklere sahip madde hangisi olabilir? a) Paket lastiği b) Cam bardak c) Demir kaşık 13) Aşağıdakilerden hangisi katı bir maddedir? a) b) c) 14) Aşağıda verilen maddelerden hangisini gözle göremeyiz? a) Doğal gaz b) Ayran c) Su 15) Görsele göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) 1. ve 3. maddeler katı haldedir. b) 1. ve 2. madde kırılgandır. c) 1. ve 3. madde kırılgandır. 16) Hangisi gaz halinde bir maddedir? a) Kalem b) Su c) Hava 17) Verilen meyve ile ilgili hangisi yanlıştır? a) Esnektir. b) Tatlıdır. c) Yüzeyi pürüzlüdür. 18) Hangisi maddenin katı haline örnektir? a) Duş jeli b) Patates kabuğu c) Egzoz dumanı 19) Aşağıdaki maddelerden hangisi esnektir? a) Yay b) Plastik şişe c) Tabak 20) Hangisi maddeyi niteleyen özelliklerden olamaz? a) Sert-yumuşak b) Pürüzlü-pürüzsüz c) Pahalı-Ucuz

Maddeyi Tanıyalım - 3. Sınıf

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?