צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) מי היה הכהן הגדול? a) מתתיהו b) אהרון c) שמעון 2) מי היה מלך היוונים? a) קוקוס b) דוד c) אנטיוכוס 3) כמה נרות מדליקים? כולל השמש a) 9 b) 8 c) 100 4) כמה בנים היו למתתיהו? a) 10 b) 5 c) 88 5) מי הייתה הבת של מתתיהו? a) עידית b) הדר c) יהודית 6) כמה ימים נמשך חג חנוכה? a) 8 b) 2 c) 7 7) כמה נרות מדליקים ביום ראשון של חנוכה? a) 2 b) 1 c) 3 8) במה משחקים בחנוכה? a) לגו b) קוביות c) סביבון 9) מה אוכלים בחנוכה? a) פנקיק b) פסטה עם שניצל c) סופגניה ולביבה 10) מה מתתיהו אמר לפני שיצאו למלחמה? a) כל הכבוד b) אקונה מטטה c) מי לה' אליי

חידון חנוכה

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות