רָם ____ מַקָּק רְנָנָה ____ רַעַשׁ אַבָּא ____ חָלָה רְנָנָה יַלְדָּה ____ ____ הָיָה בַּקַּלְמָר סַבָּא אָכַל ____ בָּרָק ____ בָּרָק

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?