צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
סָלַח  - סָלְחָה, רָץ - רָצָה, חָרַט  - חָרְטָה, צָבַע  - צָבְעָה,

זכר נקבה עד האות ט' בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות