צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
טַל, טַלְיָה, קַטָּר, טַבַּעַת, הַקְלָטָה , חָצָה, מַצָּה, צָבַע, צַלָּם, צַיָּד, צַיָּר, סַפָּר, אַגָּס, סַנְדָּל, חַמְצָן, עַרְסָל, תָּפַס.

משחק קלפים עד האות ט' בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

קלפים אקראיים היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות