צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) האות צ'  a) חָצָה b) מַצָּה c) צָבַע d) צַלָּם e) צַיָּד f) צַיָּר 2) האות ט' a) טַל b) טַלְיָה c) קַטָּר d) טַבַּעַת e)   3) האות ס'  a) סַפָּר b) אַגָּס c) סַנְדָּל d) עַרְסָל e) תָּפַס

משחק קריאה עד האות ט' בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות