צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) מתי מתחיל חנוכה a) כה כסלו b) כ כסלו c) כב כסלו d) כא כסלו e) כג כסלו f) כז כסלו 2) למה אוכלים מאכלים אם שמן a) כי זה טעים b) כי זה מה שפעם היו אוכלים c) זכר לפח השמן 3) אלו אירועים קשורים לחג החנוכה ולסיבה שחוגגים אותו? a) כל התשובות נכונות b) סיום מסיק הזיתים השנתי והתחלת תהליך הפקת השמן c) נס פך השמן d) מרד החשמונאים

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות