0 - 10, 1 - 9, 2 - 8, 3 - 7, 4 - 6, 5 - 5, 6 - 4, 7 - 3, 8 - 2, 9 - 1, 10 - 0,

הַשְׁלִימוּ לְ-עֶשֶׂר

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?