צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
النواه, ميتوخوندريا, الاندوبلازمية, جهاز جولجي, الريبوزومات حره, شبكة اندوبلازمية, غشاء الخلية, سينتروزوم.

مبنى الخلية الحيوانية

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות