צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) 200x70 a) 14000 b) 70000 c) 20000 d) 140000 2) 9000x1 a) 900 b) 9000 c) 10000 d) 89999 3) 500x30 a) 1500 b) 15000 c) 500 d) 3000 4) 40x60 a) 1500 b) 2400 c) 24000 d) 400 5) 200x500 a) 100000 b) 1000000 c) 10000 d) 50000

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות