צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
זָז, פָּז, שָׁם, טַל, עַל, טַיָּס, טָעָה, זָנָב, זַמָּר, מַזָּל, אַרְגָּז, חַיזָר, סַרטָן, מַזגָן.

משחק קריאה עד האות ש' שמאלית בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות