צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
זָז - זָז, פָּז - פָּז, שָׁם - שָׁם, טַל - טַל, עַל - עַל, טַיָּס - טַיָּס, טָעָה - טָעָה, זָנָב - זָנָב, זַמָּר - זַמָּר, מַזָּל - מַזָּל, אַרגָּז - אַרגָּז, חַיזָר - חַיזָר, סַרטָן - סַרטָן, מַזגָן - מַזגָן,

משחק קריאה עד האות ש' שמאלית בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות