צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
כלבי הרועים ידועים בנאמנותם לבעליהם. הם ____ קלים לאילוף ודרגת האילוף אליה הם ____ - גבוהה מאוד. כלבי רועים מגיבים לפקודות של בעליהם גם ממרחק חצי קילומטר. פקודות הרועים כוללות שריקות מיוחדות, ____ ידיים ותנועות עיניים.____ כלבי הרועים ____ על ההתנהגות של אבות אבותיהם - הזאבים. הזאב ____ חיה טורפת, צד את טרפו בשיטות שונות כמו מארב, התגנבות ומרדף. כלבי הרועים פועלים באותן שיטות ____ הם אינם טורפים את החיה ____. כי במהלך הביות של כלב הרועים ____ האדם לבטל את התכונה הזאת. כלבי הרועים נדרשים למלא שני תפקידים שונים ולכל תפקיד דרוש כלב מסוג ____. יש כלבי רועים שתפקידם ____ לרועה להשתלט על העדר: להעביר אותו ממקום ____, לדאוג שבעלי החיים לא יברחו, להשגיח שכולם יישארו ____, ולמיין אותם. כלבי הרועים ____ עובדים בשיטה של הפחדה. הם רודפים ____ העדר, דוחפים, הודפים, נובחים, ____ במהירות מצד ____ ועושים הכול ____ להזיז את העדר ____ הוראות הרועה. לעבודה כזאת דרוש כלב לא גדול מדי, כלב זריז, כלב שאינו חושש מהעדר וכלב שיש בינו לבין הרועה ____ טוב

כלבי רועים-השלמת מילים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות