צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) מהי תדירות המפגשים עם המתמחה? היכן נפגשים? מה עושים בתקופת בידוד/ סגר 2) איך כדאי לתאם את המפגשים לאורך השנה? 3) האם לדעתכן ניתן להיפגש בתקופה מסויימת באופן אינטנסיבי ובתקופה אחרת באופן אקסטנסיבי? שיחת יעוץ טלפונית יכולה להתקיים במקום מפגש 4) להיות חונכת פרואקטיבית, מי מחליט מה יהיה תוכן המפגש? אילו נושאים הקשורים בציר הזמן בעבודת הגננת ניתן לעורר לשיח עם המתמחה? 5) לאילו פעילויות בגן יכולה המתמחה להזמין את החונכת לצורך למידה? 6) האם זה נכון לעשות מודלינג ( הדגמה חיה מול ילדים, הורים, צוות) למתמחה? 7) במידה ואת חונכת 2 גננות האם זה נכון להיפגש עימן יחד? 8) האם צריך לתעד את המפגשים? במידה שכן, כיצד?

מפגש חונכות

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות