בָּרָק ____ בָּרָק. רְנָנָה אָמְרָה: "____ רָאָה בָּרָק!" רְנָנָה ____ לְרָם תָּמָר. בָּרָק ____ קַלְמָר לְתָמָר.

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?