2*3 - 6, 4*7 - 28, 8*7 - 56, 5*9 - 45, 8*4 - 32, 3*7 - 21, 5*3 - 15, 7*7 - 49, 8*5 - 40, 2*9 - 18, 9*9 - 81, 7*6 - 42, 6*5 - 30, 8*9 - 72, 8*8 - 64, 9*7 - 63, 6*9 - 54, 6*8 - 48, 6*6 - 36, 5*7 - 35,

לוח הכפל משחק זכרון

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?