צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
אתמול ____ גלידה אני אוהבת ____ פיצה דני ____ עכשיו ארוחת ערב דנה ____ עכשיו צ'יפס אתמול אני ורן ____ פיצה אתמול אני ____ תות

השלמת מילים- משפחות מילים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות