צור שיעורים טובים יותר מהר יותר

מפגש מורה הורה תלמיד כיתות ה-ו

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות