בָּרָק - מָרָק, אָסְרָה - מָסְרָה, סַבָּא - אַבָּא, קָרָא - בָּרָא, קַר - מַר, בָּנָנָה - רְנָנָה,

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?