1) איזה כלי תחבורה מתחיל באות א a) b) c) 2) איזה פרי מתחיל באות א a) b) c) 3) איזה כלי נגינה מתחיל באות א a) b) c) 4) איזו בעל חיים מתחיל באות א a) b) c) 5) איזה צבע מתחיל באות א a) b) c)

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?