צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
בָּרָק ____ בָּרָק. רְנָנָה אָמְרָה: " ____ רָאָה בָּרָק!" רְנָנָה ____ לְרָם תָּמָר. בָּרָק ____ קַלְמָר לְתָמָר. סָבְתָא ____ לְרַן מַמְתָּק .סַבָּא ____ לְטַל בָּטָטָה הַבָּטָטָה ____ הַמַּמְתָּק ____ .טַל ____ מַמְתָּק בַּגַּן. עֲנָת ____ מַמְתָּק בַּגַּן. רַן ____ בַּנָּהָר תָּמָר ____ בָּאֲגַם

השלמת מילים חסרות - זכר נקבה

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות