נמנמת, עטלה, שלהי  - סוף, אפיפית - ופל ,

מילים נרדפות בשפה העברית

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?