צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.

METTI I NUMERI IN ORDINE CRESCENTE (DAL PIÙ BASSO AL PIÙ ALTO)

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות