לָ, מִ, צִי, פּוּ, ֶגֵ, זֶ, דִי, ך, הוֹ, ם,

אותיות דפוס-כתב

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?