צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) 2X3= a) 6 b) 5 c) 8 d) 4 2) 3X7= a) 33 b) 21 c) 4 d) 3 3) 6X5= a) 5 b) 50 c) 3 d) 30 4) 2X9= a) 18 b) 21 c) 5 d) 9 5) 5X5= a) 7 b) 25 c) 30 d) 39 6) 3X4= a) 12 b) 17 c) 16 d) 15 7) 4X5= a) 2 b) 50 c) 16 d) 20 8) 10X5 a) 93 b) 30 c) 20 d) 50 9) 8X10 a) 18 b) 80 c) 56 d) 54 10) 3X3= a) 9 b) 44 c) 4 d) 8

תרגילי כפל

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות