בָּרָק נָתָן ____ לְתָמָר. רְנָנָה ____: "מָה הַמַּתָּנָה?" אָמְרָה תָּמָר: "____ נָתָן קַלְמָר." בָּרָק נָתָן ____ לְתָמָר. רְנָנָה ____: "מָה הַמַּתָּנָה?" אָמְרָה תָּמָר: "____ נָתָן קַלְמָר."

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?