choose - לבחור, fast - מהר, break - לשבור, their - שלהם, near - קרוב ל, race - תחרות,

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?