25:5, 40:10, 72:8, 24:6, 49:7, 81:9, 32:8, 240:10, 150:3, 90:3, 120:2, 200:4.

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?