צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
קָרוֹב - רָחוֹק, שָׁחֹר - לָבָן, קְּצַת - הָמוֹן, צָפוֹן - דָּרוֹם, יָקָר - זוֹל, רָחַב - צַר, יָם - יַבָּשָה, קָטָן - גָדוֹל,

משחק בתנועות חולם קמץ פתח ושוא

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות