בועז רצה למסור לתולי את המתנה , תולי נכנס ובפיו חתלתול קטן .

משפטים מבולבלים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?