צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
ד1- שמואל ממו, נטלי אווקה ד 1, רביד שטח ה 2, יעלת חן ה2, אוריה שלום ד2, אמונה מנדל ד 2, ארבל בלמור ד2, בתאל בירבדקר ו 1, עטרת חבה ו1, הלל בנימין ו1.

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות