חַנָּה - בָּנָנָה, הַר - מַר, מַתָּנָה - תַּחֲנָה, אָמַר - שָׁמַר, מָסַר - אָסַר, רָם - קָם, מָרָק - בָּרָק,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?