צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) ספרת העשרות שלי היא 8 a) נכון b) לא נכון 2) 83 הוא מספר חד ספרתי a) לא נכון b) נכון 3) ספרת היחידות שלי היא 3 a) נכון b) לא נכון 4) 84 הוא המספר הקודם ל 83 a) נכון b) לא נכון 5) 83 הוא הסכום של - 80+2 a) נכון b) לא נכון 6) 83 הוא ההפרש בין 84 ל 1 a) נכון b) לא נכון 7) 83 הוא הסכום של 81+2 a) נכון b) לא נכון 8) 82 הוא המספר הקודם ל 83 a) נכון b) לא נכון 9) 83 הוא מספר זוגי a) לא נכון b) נכון 10) במספר 83 יש 8 עשרות a) נכון b) לא נכון

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות