צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
8*9, 2*7, 1*3, 10*6, 7*8, 2*9, 7*5.

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות