צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
נכון: 5X5=25, 3X6=18, 4X4=16, 10X2=20, 3X2=6, 6X4=24, 2X8=16, שקרי: 5X1=10, 2X6=13, 2X4=6, 10X3=13, 4X8=24, 5X4=25, 2X0=2,

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות