צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
56 - 8x7, 54 - 9x6, 45 - 9x5, 42 - 6x7, 48 - 8x6, 63 - 7x9, 64 - 8x8, 72 - 9x8,

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות