גז - מפעפע במהירות, נוזל - החלקיקים מחליקים זה על זה, מוצק - החלקיקים קרובים ומסודרים, רתיחה - מעבר מנוזל למוצק, מסה - כמות החומר, דמוקריטוס - הוגה תורת החלקיקים, 1 ק"ג שווה ל - 1000 גרם, משקל - כוח הכבידה הפועל על גוף, ניתן לדחיסה בקלות - גז, ריק - מקום שאין בו חומר כלל, הקפאה - מעבר של חומר מנוזל למוצק, מימן - גז נפיץ, חמצן - דרוש לבעירה, חנקן - ריכוזו באוויר 78%, גז כבד מהאוויר - פחמן דו חמצני, עיבוי - מעבר של חומר מגז לנוזל,

זיכרון מדעי - כיתה ז'

על ידי

לוח תוצאות מובילות

סגנון חזותי

אפשרויות

החלף תבנית

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?