צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) 3 × 5 = a) 12 b) 15 c) 10 2) 6 ×1 = a) 6 b) 1 c) 9 3) 9 × 4= a) 63 b) 27 c) 36 4) 7 × 2 = a) 9 b) 14 c) 16 5) 4 × 5 = a) 21 b) 15 c) 20 6) 7 × 3 = a) 10 b) 12 c) 21 7) 6 × 10 = a) 60 b) 16 c) 66 8) 9 × 5 = a) 14 b) 54 c) 45 9) 2 × 1 = a) 1 b) 2 c) 3 10) 3 × 0 = a) 0 b) 3 c) 30 11) 4 × 4 = a) 8 b) 16 c) 44 12) 6 × 3 = a) 12 b) 9 c) 18

لعبة في عملية الضرب

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות