פורים - חג באדר, חנוכה - חג בכסלו, פסח - אחד משלושת הרגלים שאוכלים בו מצות ואסור לאכול חמץ, שבועות - אחד משלושת הרגלים שקוראים בו את מגילת רות, ראש השנה - חג בתשרי שחל בא' וב' בתשרי, צום גדליה - צום בג' תשרי, יום כיפור - יום שצמים בו בשביל כפרה על כל השנה ולכן הוא נקרא ככה, שמחת תורה - חג ששמחים עם התורה, הושענה רבה - יום שחובטים בו ערבות וגם אומרים בלילה את כל חומש דברים, סוכות - חג שלא יושבים בבית לאכול אלה במשהו מכוסה סכך,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?