צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) هل تعتبىر الخلية حية؟ a) صحيح b) غير صحيح 2) الانسان كائن حي وحيد الخلية؟ a) صحيح b) غير صحيح 3) غشاء الخلية يتواجد في جميع خلايا الكائنات الحية؟ a) صحيح b) غير صحيح 4) تحدث عملية التمثيل الضوئي فقط في الخلايا النباتية؟ a) صحيح b) غير صحيح 5) تحدث عملية التمثيل الضوئي في الميتوكندريا داخل الخلايا النباتية؟ a) صحيح b) غير صحيح

اختبار معلومات بموضوع الخلية

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

פתח את התיבה היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות