שטיפת ידיים, שטיפת הפה, שטיפת האף, שטיפת הפנים, שטיפת הידיים עד המרפק, שטיפת הראש, שטיפת האוזניים, שטיפת הצוואר, שטיפת הרגליים,

أعضاء الوضوء משחק זכרון

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?