עכבר - ר, תינוק - ק, בית - ת, קרש - ש, עיגול - ל, מזלג - ג, ירח - ח, סוס - ס, כד - ד, כלב - ב,

משחק אות סוגרת

על ידי

ערכת נושא

גופנים

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?