בראתי - יצרתי, תן דעתך - שים לב, נטלו - לקח אותו, משובחים - מצוינים, מעשי - מעשים שלי, אילני גן עדן - העצים שבגן עדן, תחריב - תהרוס,

משחק זכרון

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?