1) מהי ההגדרה של המדויקת יותר לפלט? a) כל דבר אשר אנו פולטים מהגוף שלנו b) כל דבר בלתי רצוי שיוצא ממערכת כל שהיא c) המטרה הרצויה של כל מערכת d) הפליטה של התינוק לאחר שהוא אוכל 2) מהו הפלט הבלתי רצוי של מאוורר? a) רוח קרה b) בזבוז חשמל c) פציעה באצבע אם נוגעים d) רעש 3) מה מהבאים אינו קלט במקרר? a) אוויר קר b) חשמל c) גז d) מידע 4) באיזו מערכת אין קלט של מידע? a) מחשב b) מקרר c) קומקום d) טלויזיה 5) מים מלוכלכים ממכונת כביסה הם... a) פלט בלתי רצוי כי הם לא המטרה b) תוצר של התהליך c) פלט רצוי כי הם לוקחים את הלכלוך מהבגדים  d) מכונת הכביסה אמורה להוציא מים נקיים, אם לא זו תקלה 6) כל המערכות הטכנולוגיות צריכות a) קלט של אנרגיה חשמלית b) קליטת מידע ופלט c) קלט ופלט d) פלט בלתי רצוי 7) מי מבין המערכות הטכנולוגיות בעלת הכי הרבה סוגי קלט? a) מכונית b) מחשב c) קומקום חשמלי d) מאוורר 8) כאשר סירת מפרש שטה בים מתבצע... a) המרת אנרגיה כימית לאנרגית תנועה b) העברה של אנרגית תנועה בין הרוח לסירה c) המרת אנרגית רוח לאנרגית תנועה d) למי אכפת העיקר שנדוג דגים 9) צלצול פעמון מופק על ידי a) אנרגיה כימית שמומרת אנרגית קול b) אנרגית תנועה שמומרת לאנרגית קול c) אנרגית קול העוברת במבנה הפעמון d) לא משנה העיקר שיהיה כבר צלצול 10) רוב האנרגיה שבני האדם צורכים היא אנרגיה מחומרים a) מתכלים- כלומר יכולם להיגמר כמו נפט b) בלתי מתכלים- כלומר יהיה אותם תמיד כמו שמש c) ממוחזרים- כמו פלסטיק d) ירוקים- כלומר אינם פוגעים בסביבה.

בוחן קלט-פלט ואנרגיה

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?